06 | 07 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Добрый день, меня зовут София. тема моего реферата "Функции налога" Вы бы не могли мне подсказать источники в которых я смогу найти информацию на данную тему, зараннее спасибо

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Добрый день, меня зовут София. тема моего реферата "Функции налога" Вы бы не могли мне подсказать источники в которых я смогу найти информацию на данную тему, зараннее спасибо

Додано:
Четвер, 13 грудня 2012
Переглядів:
2062

Відповідь

Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Радимо переглянути наступні джерела:


1. Борейко, В. Напрями посилення регулюючої функції податків з громадян [Текст] / В. Борейко // Економіка України. – 2009. – N1. – С.50-57.
2. Власюк, Н. I. Податкова система [Текст] : навч. посібник / Н. I. Власюк, Т. В. Мединська. – Л. : Магнолія-2006 , 2009. – 230 с.
3. Мединська, Т. В. Податкова система [Текст] : навч. посібник / Т. В. Мединська, Н. I. Власюк. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Л. : Магнолія-2006 , 2012. – 424 с.
4. Наумчик, С. О. Налоговое регулирование - функция налогов или элемент налогового механизма ? [Текст] / С. О. Наумчик // Потребительская кооперация. – 2009. – N 2. – С.45-52.
5. Педь, І. В. Економічна функція податків на капітал, працю і споживання [Текст] / І. В. Педь // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – N 6. – С.63-67.
6. Податкова система [Текст] : навч. посібник / ; за ред. І. О. Лютий. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 456 с.
7. Податкове право України [Текст] : навч. посібник / ; за ред. Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко. – К. : Правова єдність, 2009. – 485 с/
8. Податкове право України [Текст] : навч. посібник / ; за ред. М. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2010. – 256 с.
9. Соколовська, А. М. Основи теорії податків [Текст] : навч. посібник / А. М. Соколовська. – К. : Кондор, 2010. – 326 с.
10. Бохенко О. С., Антонюк О. М. Функції податків та їх реалізація в податковій системі України : http://intkonf.org/bohenko-os-antonyuk-om-funktsiyi-podatkiv-ta-yih-realizatsiya-v-podatkoviy-sistemi-ukrayini/
11. Критерії формування податкового механізму…: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/15_5/236_Gerbiczenko_15_5.pdf
12. Ознаки й функції податку: http://pidruchniki.ws/13560615/pravo/oznaki_funktsiyi_podatku
13. Поняття, функції та види податків: http://pidruchniki.ws/15780615/pravo/ponyattya_funktsiyi_vidi_podatkiv#685
14. Податки: поняття, значення та функції: http://www.ebk.net.ua/Book/FPravo/11-20/11111.htm
15. Податки, їх функції та види: http://studentbooks.com.ua/content/view/1208/41/1/1/
16. Функції податків як інструменту управління економікою http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2012_1/46.pdf
17. Функції податку : http://books.br.com.ua/32904
Теж ж саме:
Функції податку: http://www.info-library.com.ua/books-text-9184.html

Бажаємо успіхів!

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Маркетинговые войны
Розвиток креативних індустрій: регіональний вимір
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки