03 | 04 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Тетяна запитує: Всім привіт! Дуже потрібна допомога з написання курсової з філософії. Потрібна література, а точніше багато літератури. Тема курсової з філософії - "Філософія Івана Франка".

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Тетяна запитує: Всім привіт! Дуже потрібна допомога з написання курсової з філософії. Потрібна література, а точніше багато літератури. Тема курсової з філософії - "Філософія Івана Франка".

Додано:
Середа, 12 грудня 2012
Переглядів:
1060

Відповідь

Тетяна запитує:
Всім привіт! Дуже потрібна допомога з написання курсової з філософії. Потрібна література, а точніше багато літератури. Тема курсової з філософії - "Філософія Івана Франка". Тим більше книжок - тим більше я буду радіти!

Доброго дня, Тетяно!
Для написання курсової пропонуємо переглянути наступні джерела:

1. Астаф'єв А. Трансформація суспільно-політичних поглядів Івана Франка // Молода нація. - 1996. - № 4. - С. 17.
2. Берко П. Еволюція філософічно-політичних поглядів Івана Франка / Берко П., Небелюк М.  – Борислав, 2001.─С. 8─11.
3. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика : Підручник / Г.I. Волинка, В.I. Гусєв, І. В. Огородник, Ю.О. Федів. – К. : Вища шк., 1999. – 624 с.
4. Герасимчук, А. А. Курс лекцій з філософії : Навч. посібник / А.А. Герасимчук, З.I. Тимошенко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 1999. – 422 с.
5. Горський, В.С. Історія української філософії : Курс лекцій / В.С. Горський. – 4-те вид., доп. – К. : Наук. думка, 2001. – 287 с.
6. Губар, О.  М. Філософія [Текст] : інтерактивний курс лекцій : навч. посібник / О. М. Губар. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 416 с.
7. Забужко, О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період [Текст] / О. Забужко. — К. : Факт, 2006. — 156 с. — (Висока полиця). — Лауреат конкурсу "Найкраща книга Форуму" в номінації "Найкраща видавнича серія" в рамках ХV Форуму видавців, м. Львів 2008.
8. Історія української філософії [Текст] : підручник / С. В. Бондар, Г. В. Вдовиченко, І. В. Огородник [та ін.]. – К. : Академвидав, 2008. – 624 с.
9. Історія філософії [Текст] : словник / за ред. В.І. Ярошовець. – К. : Знання України, 2006. – 1200 с.
10. Історія філософії України : Підручник / М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, І.В. Бичко, С. В. Бондар [та ін.]. – К. : Либідь, 1994. – 416 с.
11. Максюта, М. Е. Вступ до філософії : Навч. посібник / М. Е. Максюта. – М. : Урожай, 2001. – 704 с. 
12. Огородник, І. В. Історія філософської думки в Україні : Курс лекцій / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – М. : Вища шк. ; К. : Знання, 1999. – 543 с.
13. Петрушенко, В.  Л. Філософія [Текст] : навч. посібник / В. Л. Петрушенко. – 5-те вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 504 с.
14. Подольська, Є.А. Філософія [Текст] : підручник / Є.А. Подольська. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 704 с.
15. Причепій, Є. М. Філософія [Текст] : підручник / Є.М. Причепій, А.М. Черній, Л.А. Чекаль. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Академвидав, 2008. – 592 с. – (Альма-матер) .
16. Провозьон, О. Проблема сенсу життя у філософії С.Л. Франка [Текст] / О. Провозьон, В. О. Артюх // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів гуманітарного факультету, 14-26 квітня 2003 р. / Відп. за вип. Н.Д. Світайло. — Суми : СумДУ, 2003. — С. 187-188.
17. Філософія [Текст] : навч. посібник / Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко ; за ред. І.Ф. Надольний. – 6-е вид., випр. та доп. – К. : Вікар, 2006. – 455 с.
18. Філософія [Текст] : навч. посібник / за ред. І.Ф. Надольний. – 7-е вид., стер. – К. : Вікар, 2008. – 534 с.
19. Філософія. Курс лекцій  : Навч. посібник / І.В. Бичко, В.Г. Табачковський, Г.I. Горак, А.К. Бичко, [та ін.]. – 2-е вид. – М. : Либідь, 1994. – 576 с.
20. Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко. – К., 1986.─ Т.45.─ С. 13─82.

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=policy&id=656
http://www.tvereza.info/forum/viewtopic.php?f=45&t=938
http://subject.com.ua/philosophy/philosofi/69.html
http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=80902
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/772/53/
http://istina.rin.ru/cgi-bin/print.pl?id=3417&sait=3
http://www.cbspodil.org.ua/download/svity_ivana_franka.doc
http://referatu.com.ua/referats/68/2501
http://litopys.org.ua/fdm/fdm60.htm
http://www.newacropolis.org.ua/ua/study/conference/?thesis=4117

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Электронный учебный курс (ЭУК) «ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ»
Гроші та кредит
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки