09 | 07 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Тетяна запитує: Всім привіт! Дуже потрібна допомога з написання курсової з філософії. Потрібна література, а точніше багато літератури. Тема курсової з філософії - "Філософія Івана Франка".

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Тетяна запитує: Всім привіт! Дуже потрібна допомога з написання курсової з філософії. Потрібна література, а точніше багато літератури. Тема курсової з філософії - "Філософія Івана Франка".

Додано:
Середа, 12 грудня 2012
Переглядів:
1148

Відповідь

Тетяна запитує:
Всім привіт! Дуже потрібна допомога з написання курсової з філософії. Потрібна література, а точніше багато літератури. Тема курсової з філософії - "Філософія Івана Франка". Тим більше книжок - тим більше я буду радіти!

Доброго дня, Тетяно!
Для написання курсової пропонуємо переглянути наступні джерела:

1. Астаф'єв А. Трансформація суспільно-політичних поглядів Івана Франка // Молода нація. - 1996. - № 4. - С. 17.
2. Берко П. Еволюція філософічно-політичних поглядів Івана Франка / Берко П., Небелюк М.  – Борислав, 2001.─С. 8─11.
3. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика : Підручник / Г.I. Волинка, В.I. Гусєв, І. В. Огородник, Ю.О. Федів. – К. : Вища шк., 1999. – 624 с.
4. Герасимчук, А. А. Курс лекцій з філософії : Навч. посібник / А.А. Герасимчук, З.I. Тимошенко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 1999. – 422 с.
5. Горський, В.С. Історія української філософії : Курс лекцій / В.С. Горський. – 4-те вид., доп. – К. : Наук. думка, 2001. – 287 с.
6. Губар, О.  М. Філософія [Текст] : інтерактивний курс лекцій : навч. посібник / О. М. Губар. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 416 с.
7. Забужко, О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період [Текст] / О. Забужко. — К. : Факт, 2006. — 156 с. — (Висока полиця). — Лауреат конкурсу "Найкраща книга Форуму" в номінації "Найкраща видавнича серія" в рамках ХV Форуму видавців, м. Львів 2008.
8. Історія української філософії [Текст] : підручник / С. В. Бондар, Г. В. Вдовиченко, І. В. Огородник [та ін.]. – К. : Академвидав, 2008. – 624 с.
9. Історія філософії [Текст] : словник / за ред. В.І. Ярошовець. – К. : Знання України, 2006. – 1200 с.
10. Історія філософії України : Підручник / М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, І.В. Бичко, С. В. Бондар [та ін.]. – К. : Либідь, 1994. – 416 с.
11. Максюта, М. Е. Вступ до філософії : Навч. посібник / М. Е. Максюта. – М. : Урожай, 2001. – 704 с. 
12. Огородник, І. В. Історія філософської думки в Україні : Курс лекцій / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – М. : Вища шк. ; К. : Знання, 1999. – 543 с.
13. Петрушенко, В.  Л. Філософія [Текст] : навч. посібник / В. Л. Петрушенко. – 5-те вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 504 с.
14. Подольська, Є.А. Філософія [Текст] : підручник / Є.А. Подольська. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 704 с.
15. Причепій, Є. М. Філософія [Текст] : підручник / Є.М. Причепій, А.М. Черній, Л.А. Чекаль. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Академвидав, 2008. – 592 с. – (Альма-матер) .
16. Провозьон, О. Проблема сенсу життя у філософії С.Л. Франка [Текст] / О. Провозьон, В. О. Артюх // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів гуманітарного факультету, 14-26 квітня 2003 р. / Відп. за вип. Н.Д. Світайло. — Суми : СумДУ, 2003. — С. 187-188.
17. Філософія [Текст] : навч. посібник / Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко ; за ред. І.Ф. Надольний. – 6-е вид., випр. та доп. – К. : Вікар, 2006. – 455 с.
18. Філософія [Текст] : навч. посібник / за ред. І.Ф. Надольний. – 7-е вид., стер. – К. : Вікар, 2008. – 534 с.
19. Філософія. Курс лекцій  : Навч. посібник / І.В. Бичко, В.Г. Табачковський, Г.I. Горак, А.К. Бичко, [та ін.]. – 2-е вид. – М. : Либідь, 1994. – 576 с.
20. Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко. – К., 1986.─ Т.45.─ С. 13─82.

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=policy&id=656
http://www.tvereza.info/forum/viewtopic.php?f=45&t=938
http://subject.com.ua/philosophy/philosofi/69.html
http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=80902
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/772/53/
http://istina.rin.ru/cgi-bin/print.pl?id=3417&sait=3
http://www.cbspodil.org.ua/download/svity_ivana_franka.doc
http://referatu.com.ua/referats/68/2501
http://litopys.org.ua/fdm/fdm60.htm
http://www.newacropolis.org.ua/ua/study/conference/?thesis=4117

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторанный практикум ГОСТИ НАВСЕГДА. Ч1
Облік і звітність в оподаткуванні
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки