03 | 04 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Ольга запитує: Здравствуйте, помогите пожалуйста найти вопрос на тему: Выбор оптимальных источников нахождения товарных ресурсов в розничную торговлю. PS Зарание благодарю

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Ольга запитує: Здравствуйте, помогите пожалуйста найти вопрос на тему: Выбор оптимальных источников нахождения товарных ресурсов в розничную торговлю. PS Зарание благодарю

Додано:
Середа, 12 грудня 2012
Переглядів:
769

Відповідь

Наша відповідь:
Здравствуйте, Ольга! Предлагаем просмотреть следующие материалы:


1. Антонюк, Я. М. Комерційна діяльність [Текст] : навч. посібник / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 332 с.
2. Бунеева, Р. И. Коммерческая деятельность [Текст] : организация и управление : учебник / Р. И. Бунеева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 365 с. – (Высшее образование).
3. Дашков, Л.П. Организация, технология и проектирование торговых предприятий [Текст] : учебник / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : ИТК "Дашков и К", 2008. – 508 с.
4. Каплина, С. А. Технология торговли [Текст] : учеб. пособие / С. А. Каплина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 441 с. 
5. Каплина, С. А. Технология оптовой и розничной торговли [Електрон. ресурс] : Учеб. пособие / С. А. Каплина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 416 с.
6. Назаров, Л. Взаимодействие розничных торговых сетей с поставщиками [Текст] / Л. Назаров // Маркетинг . – 2009. – N2. – С.70-78.
7. Некрасова, М. Об адаптивном управлении цепями поставок [Текст] / М. Некрасова // Логистика. – 2009. – N4. – С.14-16.
8. Ньюмэн, Э. Розничная торговля : Организация и управление : Пер. с англ / Э. Ньюмэн, П. Каллен. – СПб. : Питер, 2005. – 416 с.
9. Організація торгівлі [Текст] : підручник / І. П. Міщук, В. М. Ребицький, С. I. Рудницький, [та ін.] ; за ред. В. В. Апопій. – 3-тє вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 632 с.
10. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность [Текст] : учебник / Ф. Г. Панкратов. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : ИТК "Дашков и К", 2008. – 500 с. 
11. Половцева, Ф. П. Коммерческая деятельность [Текст] : учебник / Ф. П. Половцева. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 248 с. – (Высшее образование).
12. Технология розничной торговли [Текст] : учеб. пособие / под ред. Л. А. Брагин. – 3-е изд. стер. – М. : Изд. центр "Академия", 2006. – 128 с.
13. Ферни, Джон Принципы розничной торговли [Текст] : пер. с англ. / Джон Ферни, Сюзанна Ферни, Кристофер Мур. – М. : Олимп-Бизнес, 2008. – 416 с.

Визначення джерел постачання товарів:
http://refs.co.ua/83687-Opredelenie_istochnikov_postavki_tovarov.html

9.2. Джерела товаропостачання та їх вибір: http://pidruchniki.ws/14520624/marketing/dzherela_tovaropostachannya_vibir
Критерії вибору постачальника на прикладі підприємств торгівлі, що займаються реалізацією труб:
http://reff.net.ua/40386-Kriterii_vybora_postavshika_na_primere_predpriyatiiy_torgovli_zanimayushihsya_realizacieiy_trub.html
4.2. Основні підходи щодо вибору постачальника:
http://b-ko.com/book_147_glava_17_4.2._Основні_підхо.html
Суть та задачі постачання товарів в роздрібну торгову сітку:
http://ua-referat.com/Суть_та_задачі_постачання_товарів_в_роздрібну_торгову_сітку
Товаропостачання підприємств роздрібної торгівлі:
http://ukr.vipreshebnik.ru/торgоvа-сpраvа/тоvароpосtаchаnnya-pіdpрiєmсtv-роzdріbnої-tорgіvlі
Матеріал до теми:
http://ozybooks.com/book/278-kurs-lekcij/45-Page45.html

Желаем успехов!

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Микроменеджмент
Економічне оцінювання туристичної привабливості території
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки