11 | 08 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Лариса запитує: Прошу помочь с подбором литературы по теме "Удосконалення процесів стратегічного планування соціально - економічного розвитку в містах (теріторіальних громадах)

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Лариса запитує: Прошу помочь с подбором литературы по теме "Удосконалення процесів стратегічного планування соціально - економічного розвитку в містах (теріторіальних громадах)

Додано:
Середа, 12 грудня 2012
Переглядів:
812

Відповідь

Наша відповідь:
Уважаемая Лариса! 
По Вашему вопросу предлагаем воспользоваться следующими источниками:


1) Амітана В. Н. Розробка системи індикаторів моніторингу стратегічного планування розвитку територіальної громади міста / В. Н. Амітана, П. В. Гудзь // Економіка та право. – 2005. – № 1. – С. 54–63.
2) Берданова О. Стратегічне планування розвитку міст / О. Берданова // Економічний часопис-XXI. – 2006. – № 9–10. – С. 42–43.
3) Бойко-Бойчук О. В. Стратегії розвитку міст України : практ. посіб. / О. В. Бойко-Бойчук. ? К. : Пульсари, 2002. ? 156 с.
4) Вакуленко В. М. Концептуальні напрями стратегічного планування економічного розвитку міста // Упр. сучасним містом. – 2001. – № 1–3. – С. 83–86.
5) Вакуленко В. М. Міський маркетинг як інструмент стратегічного планування економічного розвитку міста // Упр. сучасним містом. – 2002. – № 4–6. – С. 92–95.
6) Вакуленко В. М. Методологічні аспекти стратегічного планування економічного розвитку великого міста // Упр. сучасним містом. – 2002. – № 10–12 (8). – С. 7–13.
7) Вакуленко В. М. Актуальні проблеми управління великими містами в Україні // Проблеми теорії і практики державного управління і місцевого самоврядування : матерiали щоріч. наук.-практ. конф. проф.-виклад. складу та слухачів УАДУ ( Київ, 31 трав. 1996 р.). – К. : Вид-во УАДУ, 1996. – С. 162–164.
8) Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України: навч. посіб. / Вакуленко В. М., Ігнатенко О. С., Лебединська О. Ю. та ін. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 112 с.
9) Дробенко Г.О. Стратегічне планування розвитку територіальних громад: метод.
посіб. / Г.О. Дробенко, Р.Л. Брусак, Ю.І. Свірський. ? Львів: СПОЛОМ, 2001. ? 117 с.
10) Економіка міст: Україна та світовий досвід. Навч. посіб. / Вакуленко В. М., Дехтяренко Ю. Ф., Драпіковський О. І. та ін.; за заг. ред. В. Макухи. – К. : Основи, 1997. – 243 с.
11) Розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку регіону : практ. посіб. /
Б. Боврон, А. Вігода, Г. Девідсон, В. Мамонова та ін.; за ред. І. Санжаровського. ? К. : К.І.С., 2008. ? 214 с.
12) Чернецький А. Стратегическое планирование – ориентир социально-экономического развития города // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – № 2. – С. 57–58.

http://www.info-library.com.ua/books-text-2493.html
http://mev-hnu.at.ua/load/6_udoskonalennja_sistemi_upravlinnja_virobnichim_potencialom_pidpriemstv/7-1-0-85
http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/St_pr5/19_Homych.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apdup/2010_2/2-3-12.pdf
http://uchebnik-besplatno.com/natsionalnaya-ekonomika-uchebnik/strategiya-sotsialno-ekonomichnogo.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1695-2010-р
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-2/doc/4/05.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2011_17/Kulsa_Gonc.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdie/2010_1/files/3.pdf
http://pidruchniki.ws/19110522/rps/harakteristika_program_sotsialno-ekonomichnogo_rozvitku_regionu

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Румынский за 6 недель
Банківська система
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки