04 | 07 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Вікторія запитує: Соціально-політичний розвиток України у 2000-2012 рр.

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Вікторія запитує: Соціально-політичний розвиток України у 2000-2012 рр.

Додано:
Середа, 12 грудня 2012
Переглядів:
2297

Відповідь

Шановна Вікторіє! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

1. Болотіна, Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні [Текст] : монографія / Н.Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 381 с.
2. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку [Текст] : монографія / за ред. В. М. Геєць. – К. : Фенікс, 2003. – 1008 с.
3. Кіндзерський, Ю. Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні [Текст] / Ю. Кіндзерський // Економіст. – 2012. – № 8. – С. 15─22. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
4. Новий формат стратегії і тактики соціально-економічного розвитку України [Текст] : людина, громада, держава / О. В. Волкова ; керів. авт. кол. І. К. Бондар. – М. : ВД "Корпорація", 2005. – 384 с.
5. Полозенко, Д. Основні напрями соціальної політики на сучасному етапі розвитку економіки України [Текст] / Д. Полозенко // Економіка України. – 2011. – N7. – С. 83─89.
6. Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики [Текст] : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., Харків. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 376 с.
7. Соціально-економічний розвиток регіонів України : проблеми науки та практики [Текст] : монографія. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 128 с.
8. Україна в 2005-2009 рр. [Текст] : стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / за ред. Ю.Г. Рубан. – К. : НІСД, 2009. – 655 с.
9. Україна в 2008 році [Текст] : щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / за ред. Ю.Г. Рубан. – К. : НІСД, 2008. – 744 с.
10. Україна в 2010 році [Текст] : щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.─ Режим доступу: http://kh.niss.gov.ua/content/articles/files/Ukr_2010-1b58e.pdf
11. Україна і світ [Текст] : країни / території світу, показники соціально-економічного розвитку, з'язки з Україною, офіційні контакти : навч. посібник / за ред. В.Є. Сахаров. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 416 с.
12. Яременко, О. Л. Методи оцінки сталого соціально-економічного розвитку як атрибут реалізації регіональної політики [Текст] / О. Л. Яременко, М. М. Наркізов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 5. – С.72-76. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2011_1/tom1/022.pdf

Бажаємо успіхів!

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторан. От идеи до первых чаевых
Маркетинговые исследования рынка
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки