08 | 12 | 2019
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Віка запитує: Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, відщукати літературу на тему: "Методика аналізу наявності та ефективності використання основних засобів" (предмет "Економічний аналіз"). Дякую за допомогу!

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Віка запитує: Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, відщукати літературу на тему: "Методика аналізу наявності та ефективності використання основних засобів" (предмет "Економічний аналіз"). Дякую за допомогу!

Додано:
Вівторок, 11 грудня 2012
Переглядів:
1849

Відповідь

Наша відповідь:
Шановна Віко! На Ваш запит пропонуємо переглянути наступні джерела:


1) Аналіз ефективності використання основних засобів і нематеріальних активів // Економічний аналіз : навч. посібник / за ред. Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : ПП "Рута", 2003. – 680 с.
2) Аналіз стану та ефективності використання основних фондів та нематеріальних активів // Подольська, В. О. Фінансовий аналіз : Навч. посібник / В.О. Подольська, О.В. Яріш. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 488 с. – Режим доступу: http://smsbook.com.ua/Tema_5_Analiz_stanu_ta_efektivnosti_vikoristannya_osnovnihfondiv_ta_nematerialnih_aktiviv_35.html#35
3) Аналіз ефективності використання основних засобів // Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 556 с. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/176/39/1/1/#1067
4) Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами й ефективності їх використання // Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : підручник / П.Я. Попович . – 3-тє вид., перероб. і доп . – К. : Знання, 2008 . – 630 с. – Режим доступу: http://libfree.com/192704401_ekonomikaanaliz_zabezpechenosti_pidpriyemstva_osnovnimi_zasobami_efektivnosti_vikoristannya.html
5) Аналіз стану та використання основних фондів, їх впливу на обсяг продукції: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/662/5/
6) Аналіз ефективності використання основних фондів: http://fingal.com.ua/content/view/1344/39/1/2/
7) Аналіз використання основних засобів // Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посібник / Г. В. Савицька. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – С.178–205.
8) Довгалюк Н. В. Методологія визначення та методика аналізу економічної ефективності
використання та відтворення основних засобів аграрного сектору економіки:
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10dnvase.pdf
9) Крічка Н. М. Методика та організація обліку і аналізу основних засобів / Н. М.Крічка // Економіка і держава. – 2009. – № 6. – С. 73–75.
10) Круш П.В. Капітал та основні засоби підприємства : навч. посібник для вузів / П. В. Круш, В. І. Подвігіна, О. В. Клименко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 165 с.
11) Методика аналізу ефективності використання основних фондів: http://uk.wikibooks.org/wiki/Основні_виробничі_засоби#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.96.D0.B7.D1.83_.D0.B5.D1.84.D0.B5.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.96_.D0.B2.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8F_.D0.BE.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D1.85_.D1.84.D0.BE.D0.BD.D0.B4.D1.96.D0.B2
12) Романів С., Івануса А. Методичні особливості аналізу використання основних засобів на підприємстві // Економічний аналіз. – 2008. – № 2(18). – С. 279–281.
13) Тютюник В. На повну! [Текст] : аналіз використання основних виробничих засобів / В. Тютюник // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011 . – № 12. – С. 30?35.
14) Чорна І. О. Ефективність використання основних виробничих фондів та розробка пропозицій щодо її поліпшення: http://firearticles.com/economika-pidpryemstv/94-efektivnist-vikoristannya-osnovnix-virobnichix-fondiv-ta-rozrobka-propozicij-shhodo-yiyi-polipshennya-chorna-i-o.html

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Микроменеджмент
Філософія. Ч. І. Історія світової філософії
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки