28 | 09 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Вероніка запитує: Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для виконання роботи з предмету "Маркетинг" на тему: "Дослідження маркетингового комплексу підприємства".

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Вероніка запитує: Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для виконання роботи з предмету "Маркетинг" на тему: "Дослідження маркетингового комплексу підприємства".

Додано:
Вівторок, 11 грудня 2012
Переглядів:
2232

Відповідь

Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для виконання роботи з предмету "Маркетинг" на тему: "Дослідження маркетингового комплексу підприємства".
Мені потрібні матеріали про:
1. загальна характеристика конкретного реально існуючого підприємства; 
2. дослідження маркетингового комплексу підприємства: - постачальники, - споживачі, - конкуренти, - торговельні посередники, - маркетингові посередники, - контактні аудиторії тощо;
3. пропозиції щодо вдосконалення системи засобів маркетингу на підприємстві.
Дякую Вам дуже!!!

Наша відповідь:

Доброго дня, Вероніко!
Для виконання Вашої роботи пропонуємо переглянути подані нижче матеріали. Для виконання 3-го пункту необхідно на основі вже написаного Вами матеріалу скласти пропозиції. (Готових робіт ми не надаємо).

 1. Балабанова Л. В. Маркетинг : підручник / Л. В. Балабанова. – 3-те вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2011. – 543 с. 
 2. Балабанова Л. В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств : навч. посібник / Л. В. Балабанова, О. А. Бриндіна. – К. : Професіонал, 2006. – 336 с. 
 3. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз : учеб. пособие / И. К. Беляевский. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 320 с. : ил. 
 4. Войчак А. В. Маркетингові дослідження : підручник/ А. В. Войчак, А. В. Федорченко; за наук. ред. А. В. Войчака. – К. : КНЕУ, 2007. – 408 с.
 5. Дубровин И. А. Маркетинговые исследования : учеб. пособие / И. А. Дубровин. – М. : ИТК "Дашков и К", 2008. – 276 с.
 6. Зюкова І. О. Технології маркетингових досліджень : навч. посібник / І. О. Зюкова. – Львів : Магнолія-2006 , 2010. – 386 с. 
 7. Ілляшенко С. М. Маркетингові дослідження : навч. посібник / С. М. Ілляшенко, М. Ю. Баскакова. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 192 с. 
 8. Інфраструктура товарного ринку : теоретичні засади : підручник / за ред. О. О. Шубін. – К. : Знання, 2009. – 379 с. 
 9. Каменева Н. Г. Маркетинговые исследования : учеб. пособие / Н. Г. Каменева, В. А. Поляков. – М. : Вузовский учебник, 2008. – 439 с. 
 10. Комерційна діяльність : підручник / С. Г. Бабенко, Я. А. Гончарук, [та ін.] ; за ред. В.В. Апопій. – 2-ге вид., перероб., доп. – К. : Знання, 2008. – 558 с. 
 11. Ковальчук С. О. Дослідження ефективності маркетингових товарних стратегій швейних підприємств / С. О. Ковальчук // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007 . – N1. – С.34-39. 
 12. Ковшова І. О. Формування процесу маркетингових досліджень на підприємстві / І. О. Ковшова, І. А. Гриджук // Економіка та держава. – 2011. – N2. – С.62-65. 
 13. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг : підручник / В. В. Апопій, С. Г. Бабенко, Я. А. Гончарук, Я. М. Антонюк, П. Ю. Балабан, А. А. Дудла. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2002. – 458 с. 
 14. Крикавський Є. В. Маркетингова політика розподілу : навч. посібник / Є. В. Крикавський, Н. С. Косар, А. Чубала. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 232 с. 
 15. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми : монографія. – К.:КНЕУ, 2002. – 245 с.
 16. Організація торгівлі : підручник / І. П. Міщук, В. М. Ребицький, С. I. Рудницький, [та ін.] ; за ред. В.В. Апопій. – 3-тє вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 632 с. 
 17. Парсяк В. Н. Маркетингові дослідження : навч. посібник / В. Н. Парсяк, Г. К. Рогов. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 200 с. 
 18. Тєлєтов О. С. Маркетингові дослідження : навч. посібник / О. С. Тєлєтов. – К. : Знання України, 2010. – 299 с. 
 19. Трубей О. Трансформаційні процеси в торговельному посередництві на споживчому ринку України / О. Трубей // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – N3. – С.40-49. 
 20. Федорченко А. В. Система маркетингових досліджень : монографія / А. В. Федорченко. – К. : КНЕУ, 2009. – 267 с. 
 21. Хаг Пол Маркетинговые исследования : руководство по планированию, методологии и оценке: Пер. с англ / Пол Хаг. – М. : Знання-Прес, 2005. – 418 с. : ил. 

Інтернет- ресурси
http://conf-cv.at.ua/forum/52-458-1
http://pidruchniki.ws/12980108/marketing/marketingovi_doslidzhennya
http://www.refine.org.ua/pageid-5745-1.html

Матеріали про ТМ «АТБ-маркет»

1. http://www.atbmarket.com/about/history/
2. http://www.biz.kr.ua/news/2007-10-06-85.html
3. Денисенко Л. "АТБ" - дискаунтер по-українськи / Л. Денисенко // Полтавський вісник. – 2009. – 6 лют. – С.7.
4. Кацадзе Н. В компаниях : Компания недели "АТБ-Маркет" использовала для своих розничных магазинов собственный формат "украинский дискаунтер". В результате ее сеть стала самой крупной в Украине - 100 магазинов / Н. Кацадзе // КомпаньоН. – 2004. – N44. – С.10.
5. Марков Б. Правильный формат : конкурентным преимуществом сети дискаунтеров, к которым относится "АТБ-маркет", является низкая стоимость товаров, завязанная на технологичность и изначальную экономию на издержках / Б. Марков // Продукты & ингредиенты : производство, переработка, хранение, реализация. – 2009. – N1. – С.50-52.
6. Рудниченко В. "АТБ... работает с поставщиками достаточно жестко" / В. Рудниченко ; Беседу вел М. Дикаленко ; Беседу вела Э. Московчук // Бизнес. – 2006. – N44. – С.144-147.

Матеріали про підприємство СП ТОВ "Світловодськпобут"
http://pobut.svetlovodsk.com.ua/history.html

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Румынский за 6 недель
TurboPascal 7.0. Практика программирования
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки