02 | 06 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Олена запитує: Допоможіть знайти літературу, в якій би "висвітлювалися" шляхи підвищення якості управління кредитним ризиком банку

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Олена запитує: Допоможіть знайти літературу, в якій би "висвітлювалися" шляхи підвищення якості управління кредитним ризиком банку

Додано:
Вівторок, 11 грудня 2012
Переглядів:
824

Відповідь

Наша відповідь:
Шановна Олено!
На Ваше запитання пропонуємо переглянути наступні документи:


1.Барыбин В. В. О механизме регулирования кредитных рисков в условиях нестабильности экономической конъюнктуры [Текст] / В. В. Барыбин, Г. В. Крыксин // Деньги и кредит. – 2011. – N3. – С.43–47.
2.Голованов, А. А. К проблеме кредитной активности банков в посткризисных условиях [Текст] / А. А. Голованов // Деньги и кредит. – 2011. – N7. – С. 50–53.
3.Дзюбановська H. Реалії та перспективи моделювання оптимальної кредитної стретегії банку [Текст] / H. Дзюбановська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – N4. – С.20–25.
4.Дзюблюк О. Механізм забезпечення якості кредитного портфеля й управління кредитним ризиком банку в період кризових явищ в економіці [Текст] / О. Дзюблюк // Журнал європейської економіки. – 2010. – N1. – С.108–125.
5.Довгань Ж. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи [Текст] / Ж. Довгань // Вісник Національного банку України. – 2010. – N8. – С.51–55.
6.Кирилова Л. І. Управління ризиками комерційного банку [Текст] / Л. І. Кирилова, К. О. Драган // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 2. – С. 22?26.
7.Ковальов О. П. Стратегічне управління кредитними ризиками / О.П. Ковальов // Актуальні Проблеми Економіки. – 2006. – N5. – С.21–30.
8.Миронова А. П. Класификация инструментов управления кредитным риском и модели определения лимитов [Текст] / А. П. Миронова // Банковские услуги. – 2009. – N9. – С.20–44.
9.Мороз А. М. Кредитний менеджмент [Текст] : навч. посібник / А. М. Мороз, Р. I. Шевченко, І. В. Дубик. – К. : КНЕУ, 2009. – 399 с.
10.Мотузинський В. Управління кредитними ризиками банку в контексті третьої Базельської угоди [Текст] / В. Мотузинський // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 6. – С.82–93.
11.Мурзачева Е. И. Статистический анализ кредитного риска в экономике при финансировании малого бизнеса: оценка потенциальных потерь и факторов из возникновения [Текст] / Е.И. Мурзачева // Вопросы статистики. – 2009. – N11. – С.19–27.
12.Рабаданова Д. А. Управление кредитным риском как основа финансовой устойчивости банковского сектора региона [Текст] / Д. А. Рабаданова // Проблемы современной экономики. – 2011. – N2. – С. 202?205.
13.http://ufin.donnu.edu.ua/uploads/files/sci/publikacii/Finansi_Oblik_Banki/2010/16/18.pdf
14.http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gev/2010_2/FINANCIAL_CREDIT_SUPPORT/023.pdf

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Маркетинговые войны
Конституційні засади сучасного державотворення
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки