15 | 01 | 2021
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Юлія запитує: Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу за темою "Алгоритм як основа виконання інформаційно-аналітичних досліджень" Дякую за допомогу!

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Юлія запитує: Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу за темою "Алгоритм як основа виконання інформаційно-аналітичних досліджень" Дякую за допомогу!

Додано:
Понеділок, 10 грудня 2012
Переглядів:
1013

Відповідь

Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо скористатися наступними джерелами:


 1. Реферування та інформаційно-аналітична діяльність http://www.nbuv.gov.ua/books/2002/02smbunl/23.htm
 2. Блюменау Д. И. Информационный аназиз/синтез для формирвания вторичных документов : учебно-практ. пособие/ Блюменау Д. И. – СПб : Профессия, 2002 – 240 с. – (Серия “Специалист”).
 3. Брежнева В.В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий / В.В. Брежнева. - СПБ.:Профессия, 2004 . - 303 с.
 4. Булахова Г. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек як форма творення наукового знання / Г. Булахова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2009. — Вип. 25. — С. 328-330. — Бібліогр.: 3 назв.
 5. Гольдгамер Г. И. Научно-информационная деятельность: Практика. Проблемы / Г. И. Гольдгамер. – М. : Радио и связь, 1986. – 280 с. 
 6. Гончаренко А.П. Модель та інформаційно-логічна схема здійснення науково-інформаційної діяльності / А.П. Гончаренко // НТІ. — 2008. — N 2. — С. 3-5. — Бібліогр.: 10 назв.
 7. Гранчак Т. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти / Т. Гранчак // Бібл. вісн. — 2004. — N 6. — С. 13-17.
 8. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 20 - 22 трав. 2008 р., Київ / Ред.: М.С. Слободяник; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. Ін-т держ. упр. та інформ. діяльн. — К., 2008. — 254 с.
 9. Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ". Секція 1 "Інформаційно- аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти": Матеріали для учасників секції, (12-14 жовтня 2004 р.) / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів держ. влади (СІАЗ) / Олексій Семенович Онищенко (гол.ред.). — К. : Видавництво НБУ ім. В.І.Вернадського "НВЦ", 2004. — 110с. — Укр. та рос. мовами. — Бібліогр.: в кінці робіт.
 10. Пархоменко О.В. Дослідження стану використання аналітичних методів в інформаційно-аналітичній діяльності / О.В. Пархоменко, Т.К. Куранда // НТІ. — 2004. — N 1. — С. 18-27. — Бібліогр.: 3 назв.
 11. Пархоменко В.Д. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної діяльності: Моногр. / В.Д. Пархоменко, О.В. Пархоменко; Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації (УкрІНТЕІ). — К., 2006. — 224 с. — Бібліогр.: с. 213-221.
 12. Пархоменко О.В. Інформаційна аналітика як напрям наукового дослідження / О.В. Пархоменко // НТІ. — 2006. — N 3. — С. 11-13. — Бібліогр.: 7 назв.
 13. Пархоменко О.В. Інформаційна аналітика як складова управління сферою науково-технічної діяльності / О.В. Пархоменко // НТІ. — 2004. — N 2. — С. 27-31. — Бібліогр.: 9 назв.
 14. Пархоменко В.Д. Інформаційно-аналітична діяльність: проблеми і перспективи / В.Д. Пархоменко, Г.І. Калитич // НТІ. — 2000. — N 1. — С. 2-5.
Сілкова Г. Інформаційно-аналітична діяльність як напрям інформаційної діяльності / Г. Сілкова // Вісн. Кн. палати. — 1999. — N 3(33). — С. 15-16. — Бібліогр.: 6 назв.
 15. Сілкова Г. Інформаційно-аналітичні дослідження в структурі інформаційних ресурсів // Вісн. Кн. палати. — 2001. — N 2. — С. 14-15.
 16. Сілкова Г.В. Основи інформаційно-аналітичних досліджень [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Сілкова. – К., 1998. – 36 с.
 17. Справочник библиотекаря / Под ред. А. Н. Ванеева, В. М. Минкиной. – СПб : Профессия, 2000. – С. 91–107.
 18. Справочник библиографа / науч. ред.. А.Н. Ванеев, В.А. Мникина – изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб. : Профессия, 2003. – 560 с.

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторан. От идеи до первых чаевых
Комплексная безопасность высшего учебного заведения
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки