04 | 07 | 2020
Головна Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Максим запитує: Доброго дня, порекомендуйте інформацію на тему "Зовнішня політика Україна 2010-2012: оцінка, прогнози, перспектива"

Закладки статей Створити PDF Рекомендувати Друк

Максим запитує: Доброго дня, порекомендуйте інформацію на тему "Зовнішня політика Україна 2010-2012: оцінка, прогнози, перспектива"

Автор:
Administrator
Додано:
Понеділок, 10 грудня 2012
Оновлено:
Понеділок, 10 грудня 2012
Переглядів:
1013
Оцінка:
Поки що, без оцінок
Оцініть статтю:
Корисна - Не корисна
Додано в Закладки:
0 В Закладки

Відповідь

Доброго дня, Максиме!
Пропонуємо переглянути наступну інформацію до Вашої теми:
 

1. Андрійчук, В. Г. Теоретичні аспекти окремих елементів промислової складової зовнішньоекономічної політики України [Текст] / В. Г. Андрійчук, Є.В. Хрупов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3/4. – С.13-20.
2. Будкін, В.С. Імітація як головна проблема зовнішньої політики України [Текст] / В.С. Будкін // Економічний часопис-XXI. – 2011. – N3-4. – С.3-6. 
3. Віднянський, С. В. Зовнішня політика України: еволюція концептуальних засад та проблеми реалізації [Текст] / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Український історичний журнал. – 2011. – N4. – С. 55─76.
4. Гончарук, А. З.  Азіатський вектор зовнішньої політики України:новий прагматизм [Текст] / А. З. Гончарук, Б. О. Парахонський // Стратегічні пріоритети. — 2011. — № 2 (19). — С. 168-176.─ Те саме: Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2011_2/168-176.pdf
5. Жумбаєв, А. Казахстансько-українські відносини : із глибини століть - в успішне майбутнє [Текст] / А. Жумбаєв // Зовнішні справи. – 2010. – N1. – С.10-12. 
6. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ОЧИМА ГРОМАДЯН : [дослідження Центру Разумкова] // НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І ОБОРОНА. - 2010 - № 2 . - стр.39-72.
7. Зовнішня політика України 2011-2012: здобутки та пріоритети [Текст] : відкрита лекція Міністра закордонних справ України К. І. Грищенка пред студентським та викладацьким складом Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, дипломатичним корпусом та науково-експертним товариством (Київ, 10 лютого 2012 р.) // Зовнішні справи. – 2012. – № 2. – С. 6─11.
8. Кучик, О. С.  Зовнішня політика України [Текст] : навч. посіб. / О. С. Кучик, О. А. Заяць. — К. : Знання, 2010. — 572 с. + Гриф МОН. — (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка — 20 років). — 140-00.
9. Ляшко, О.  Зовнішня політика України-2011: тенденції та прогнози [Текст] / О. Ляшко // Голос України. — 2011. — № 5.- 13 січня. — С. 4.
Майко, В. Зовнішньополітичні та економічні пріоритети України в країнах Центральної, Південної та Південно-Східної Азії [Текст] / В. Майко // Зовнішні справи. – 2011. – N10. – С. 10─14. 
10. Мовчан, В. Багатовекторність зовнішньоекономічної політики як стратегічний вибір України [Текст] / В. Мовчан // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – N3. – С. 10 ─ 17.
11. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики [Текст] : Закон від 01.07.2010 р. N 2411-VI / Україна. Верховна Рада // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – N40. – С.1452-1463.─Те саме: Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17
12. Рябінін, Є. Зовнішня політика нової влади : спроба політологічного аналізу [Текст] / Є. Рябінін // Зовнішні справи. – 2011. – N2. – С.30-33. 
13. Сіцінський, А. С. Шляхи вдосконалення державного управління у сфері зовнішньополітичної діяльності України [Текст] / А. С. Сіцінський, О. М. Совівський // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 99─101. 
14. Скловська, О. І. Вибір оптимальної зовнішньополітичної моделі України [Текст] / О.І. Скловська // Економічний часопис-XXI. – 2010. – N7-8. – С.18-20.
15. Терехов, Є. М.  Економічні аспекти зовнішньої політики України в сучасних умовах глобального світу [Текст] / Є. М. Терехов // Механізм регулювання економіки. — 2010. — № 3, Т. 2. — С. 79-83.
16. Чистілін, Д. Євразійське майбутнє України і Росії : інституціональний аспект [Текст] / Д. Чистілін // Економіка України. – 2010. – N8. – С.85-93. 
17. Шаповалова, О. Українсько-російські відносини : деконструкція конфліктності [Текст] / О. Шаповалова // Зовнішні справи. – 2010. – N1. – С.6-9.
18. Яворська, Г. М. Сучасні зміни в зовнішній та безпековій політиці ЄС: наслідки для України [Текст] / Г. М. Яворська // Стратегічні пріоритети. — 2011. — № 2 (19). — С. 163-167.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkhnuvs/2011_53/53/2.pdf

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpdu/2011_2/doc/5/08.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpdme/2011_2/chornoplecha.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_58/Gileya58/P15_doc.pdf

Бажаємо успіхів!

Категорія