20 | 01 | 2021
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Олена запитує: Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для написання розділу наукової роботи під назвою "Зайнятість у системі соціально-економічних категорій". Дякую!

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Олена запитує: Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для написання розділу наукової роботи під назвою "Зайнятість у системі соціально-економічних категорій". Дякую!

Додано:
Понеділок, 10 грудня 2012
Переглядів:
898

Відповідь

Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Відповідь на Ваш запит щодо монографій до цієї теми ми вже надавали (№27535).
Доповнюємо перелік іншими документами:


1.Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посібник / О.В. Акіліна, Л.М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734 с.
2.Бражко О.В. Умови та чинники створення ефективної зайнятості в Україні [Текст] [Електронний ресурс] / О.В. Бражко // Економіка та держава. – 2010. – N4. – С.117-120.
3.Економка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посібник / М. Г. Акулов, А.В. Драбаніч, Т. В. Євась, [та ін.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 328 с.
4.Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посібник / за ред. Є.П. Качан. – К. : Знання, 2008. – 407 с.
5.Зезека Н.О. Шляхи вдосконалення державного регулювання зайнятості населення [Текст] / Н.О. Зезека // Держава і право. Юридичні і політичні науки : Збірник наукових праць. – 2009. – вип.43. – С.222-227.
6.Колот А. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально -трудовій сфері [Текст] / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2009. – N8. – С.3-14.
7.Майсюра О.М. Зайнятість населення і вирішення кадрової проблеми в Україні [Текст] / О.М. Майсюра // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – N5. – С.166-174.
8.Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посібник / Г.В. Осовська, О.В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2010. – 224 с.
9.Талан М. Глобальні тенденції зайнятості ? 2012 [Текст] / М. Талан, В. Берлінський // Людина і праця. – 2012. – № 2. – С. 18?19.
10.Федоренко В.Г.Удосконалення системи економічних механізмів державного регулювання ринку праці як чинник забезпечення продуктивної зайнятості населення [Текст] / В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, Ю.Б. Пінчук // Економіка та держава. – 2012. – № 1. – С. 13?16.
11.Ядранська О.В. Постановка проблем визначення ефективної зайнятості [Текст] / О.В. Ядранська // Держава та регіони. – 2011. – № 6. – С. 58-61.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2009_1/zmist.files/_20.pdf
http://pidruchniki.ws/14400912/ekonomika/zaynyatist_naselennya_bezrobittya
http://student.zoomru.ru/men/socalnoekonomchna-sutnst-zajnyatost-ta-/29871.222705.s1.html
http://osvita.ua/vnz/reports/management/14380
http://tourlib.net/books_others/lukashevych82.htm
http://ua-referat.com/Зайнятість_соціально_трудові_відносини

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Эффективный менеджер гостиницы
Формування і розвиток правотворчості в умовах трансформації суспільства
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки