05 | 08 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Олена запитує: Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для написання розділу наукової роботи під назвою "Зайнятість у системі соціально-економічних категорій". Дякую!

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Олена запитує: Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для написання розділу наукової роботи під назвою "Зайнятість у системі соціально-економічних категорій". Дякую!

Додано:
Понеділок, 10 грудня 2012
Переглядів:
843

Відповідь

Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Відповідь на Ваш запит щодо монографій до цієї теми ми вже надавали (№27535).
Доповнюємо перелік іншими документами:


1.Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посібник / О.В. Акіліна, Л.М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734 с.
2.Бражко О.В. Умови та чинники створення ефективної зайнятості в Україні [Текст] [Електронний ресурс] / О.В. Бражко // Економіка та держава. – 2010. – N4. – С.117-120.
3.Економка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посібник / М. Г. Акулов, А.В. Драбаніч, Т. В. Євась, [та ін.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 328 с.
4.Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посібник / за ред. Є.П. Качан. – К. : Знання, 2008. – 407 с.
5.Зезека Н.О. Шляхи вдосконалення державного регулювання зайнятості населення [Текст] / Н.О. Зезека // Держава і право. Юридичні і політичні науки : Збірник наукових праць. – 2009. – вип.43. – С.222-227.
6.Колот А. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально -трудовій сфері [Текст] / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2009. – N8. – С.3-14.
7.Майсюра О.М. Зайнятість населення і вирішення кадрової проблеми в Україні [Текст] / О.М. Майсюра // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – N5. – С.166-174.
8.Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посібник / Г.В. Осовська, О.В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2010. – 224 с.
9.Талан М. Глобальні тенденції зайнятості ? 2012 [Текст] / М. Талан, В. Берлінський // Людина і праця. – 2012. – № 2. – С. 18?19.
10.Федоренко В.Г.Удосконалення системи економічних механізмів державного регулювання ринку праці як чинник забезпечення продуктивної зайнятості населення [Текст] / В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, Ю.Б. Пінчук // Економіка та держава. – 2012. – № 1. – С. 13?16.
11.Ядранська О.В. Постановка проблем визначення ефективної зайнятості [Текст] / О.В. Ядранська // Держава та регіони. – 2011. – № 6. – С. 58-61.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2009_1/zmist.files/_20.pdf
http://pidruchniki.ws/14400912/ekonomika/zaynyatist_naselennya_bezrobittya
http://student.zoomru.ru/men/socalnoekonomchna-sutnst-zajnyatost-ta-/29871.222705.s1.html
http://osvita.ua/vnz/reports/management/14380
http://tourlib.net/books_others/lukashevych82.htm
http://ua-referat.com/Зайнятість_соціально_трудові_відносини

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Техники управления агрессией
Бюджетування податків на підприємствах
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки