03 | 04 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Тетяна запитує: 1.доходи і витрати банку,як об'єкти обліку. 2.класифікація діяльності банку.

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Тетяна запитує: 1.доходи і витрати банку,як об'єкти обліку. 2.класифікація діяльності банку.

Додано:
Понеділок, 10 грудня 2012
Переглядів:
815

Відповідь

Наша відповідь:

Шановна Тетяно! На Ваш запит пропонуємо переглянути натупні джерела:
1). Доходи і витрати банку, як об’єкти обліку

  Аналіз банківської діяльності : підручник / за ред. А. М. Герасимович. –К. : КНЕУ, 2005. – 599 с. 
Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна; — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 520 с. (ТЕМА 9. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ)
 Зайцева В. Г. Відображення у податковому обліку процентних доходів за кредитами, які надаються банком своїм підрозділам (філіям) / В. Г. Зайцева // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – N5. – С.34-35. 
  Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 404 с. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/70/28/
  Медвідь Л. Г. Облік у банках [Текст] : навч. посібник / Л. Г. Медвідь, І. В. Фостяк. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 360 с. 
  Облік і аудит у банках: Підручник / А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін.; За заг. ред. проф. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 536 с. – Режим доступу: http://ubooks.com.ua/books/000259/inx36.php
  Облік у банках [Текст] : підручник / О. Г. Коренєва, Н. Г. Маслак, Н. Г. Слав'янська [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 668 с. (Розділ 11. Облік доходів і витрат банків України)
 Спяк Г. I. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності комерційних банків / Г. I. Спяк, Т. I. Фаріон // Облік і аудит у банках : Навч. посібник / Г. I. Спяк, Т. I. Фаріон. – К. : Атіка, 2004. – С.220-240. 
 Табачук Г.П. Фінансовий облік у банках [Текст] : навч. посібник / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 424 с. – Режим доступу: http://libfree.com/102345510_bankivska_spravaoblik_dohodiv_vitrat_finansovih_rezultativ_diyalnosti_banku.html
 Щибиволок, З.I. Аналіз банківської діяльності : Навч. посібник / З. I. Щибиволок. – К. : Знання, 2006. – 311 с. 
 
Доходи, витрати та прибуток банку:
http://enbv.narod.ru/text/Econom/finance/stoyko/str/05.htm
http://books.br.com.ua/41383
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_18/u1118dry.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/12682/1/методичка_лекции_ОБЛІК.pdf

2). Класифікація діяльності банку

Вовчак О. Д. Банківська справа [Текст] : навч. посібник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів : Новий світ-2000, 2008. – 560 с. 
Економічні та правові основи банківської діяльності: http://www.ebk.net.ua/Book/Bank/B001/4101.htm
ЗАКОН УКРАЇНИ. Про банки і банківську діяльність: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
Класифікація моделей банківської діяльності: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_5/u1105kap.pdf
Сутність і роль комерційних банків, їх класифікація: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,106/id,2040/
Бажаємо успіхів!

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Позиционирование: битва за умы
1С:Предприятие 8. Управление торговыми операциями в вопросах и ответах
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки