Біоетика Друк
Понеділок, 16 грудня 2019, 14:22

Біоетика

Бірта Г. О.

Біоетика : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія освітня програма «Біотехнологія» ступеня бакалавра / Г. О. Бірта, Л. В. Флока. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 49 с.