Бюджетна політика та управління фінансами Друк
Понеділок, 16 грудня 2019, 15:10

Бюджетна політика та управління фінансами

Тимошенко О. В.

Бюджетна політика та управління фінансами : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітня програма «Публічне адміністрування» ступеня магістра / О. В. Тимошенко. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 253 с.