Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конфе-ренції, (м. Полтава, 18–19 квітня 2019 року) Друк
Понеділок, 16 грудня 2019, 15:07

Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конфе-ренції, (м. Полтава, 18–19 квітня 2019 року)

Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конфе-ренції, (м. Полтава, 18–19 квітня 2019 року). – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 269 с. – Текст укр., рос., англ. мовами.

ISBN 978-966-184-350-8

У матеріалах ІX Міжнародної інтернет-конференції розглянуто актуальні проблеми розвитку мережевого бізнесу в Україні та зарубіжних країнах в умо-вах глобальних економічних змін.

Наукові дослідження авторів спрямовано на з’ясування сучасного стану й перспектив подальшого розвитку торговельної сфери та інших видів економічної діяльності, трансформаційних процесів у споживчій кооперації, структурних змін ринку під впливом мережевих операторів, проблем маркетингу і менеджменту торговельних підприємств, виявлення аспектів інноваційного розвитку мережевого бізнесу й торгівлі та проблемних питань підготовки фахівців торгівлі, якості й конкурентоспроможності товарів у глобальній економіці.