Фінансовий аналіз Друк
Понеділок, 16 грудня 2019, 14:24

Фінансовий аналіз

Яріш О. В.

Фінансовий аналіз : опорний конспект лекцій для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітня програма «Фінанси і кредит» ступеня бакалавра / О. В. Яріш. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 166 с.