Експертиза послуг Друк
Понеділок, 02 вересня 2019, 07:44

Експертиза послуг

Мартосенко М. Г.

Експертиза послуг : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітня програма «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня бакалавра ПУЕТ / М. Г. Мартосенко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 54 с.