Технологія біовиробництв Друк
Понеділок, 02 вересня 2019, 07:40

Технологія біовиробництв

Хомич Г. П.

Технологія біовиробництв : навчальні завдання та методичні рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітня програма «Біотехнологія» ступеня бакалавра ПУЕТ / Г. П. Хомич, Н. І. Ткач. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 48 с.