Поведінка споживачів Друк
П'ятниця, 30 серпня 2019, 13:31

Поведінка споживачів

Трайно В. М.

Поведінка споживачів: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 075 «Маркетинг» ступеня бакалавра ПУЕТ/ В. М. Трайно. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 149 с.