Методичні рекомендації для написання дипломної роботи студентами спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньої програми «Біотехнологія» ступеня магістра ПУЕТ Друк
Четвер, 07 червня 2018, 07:44

Методичні рекомендації для написання дипломної роботи студентами спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньої програми «Біотехнологія» ступеня магістра ПУЕТ

Методичні рекомендації для написання дипломної роботи студентами спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньої програми «Біотехнологія» ступеня магістра ПУЕТ / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, В. М. Волощук, С. О. Усенко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 48 с.

Підготовка, виконання та захист дипломної роботи характеризує магістранта як спеціаліста в конкретній галузі, який уміє творчо мислити, розробляти та впроваджувати в життя наукові задуми й розробки, украй необхідні для сучасного виробництва в галузі біотехнологій.