Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів Друк
Четвер, 13 липня 2017, 11:18

Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів

Омельченко Н. В.

Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять із навчальної дисципліни для студентів спеціальностей 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістра ПУЕТ / Н. В. Омельченко, А. С. Браїлко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 35 с.

Навчальна дисципліна «Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів» є складовою частиною підготовки фахівців спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістра. Завданнями навчальної дисципліни в сучасних ринкових умовах є підготовка досвідчених фахівців, здатних до організації простежуваності продукції, проведення ідентифікації, забезпечення об’єктивності процесу виявлення фальсифікації товарів, а також захисту населення від можливих її наслідків. Запорукою вищезазначеного є оволодіння майбутніми товарознавцями-експертами знаннями, вміннями та навичками щодо проведення різних видів ідентифікації, встановлення справжності товарів, виявлення фальсифікації товарів за допомогою відповідних методів на всіх етапах їх життєвого циклу.