Етнополітологія Друк
Середа, 30 жовтня 2013, 10:42

Етнополітологія   Коршук Р. М.
   Етнополітологія: Навчальний посібник. - К.: Алерта, 2011. - 200 с
   ISBN 978-617-566-028-7
   Навчальний посібник містить систематизований виклад основних положень етнополітологи як науки та навчальної дисципліни. Аналізуються особливості етнополітики як складової політичної сфери суспільного життя, її об'єкти та суб'єкти, етнополітичні процеси та явища. Розглядаються основні принципи та моделі етнополітики, форми етнополітичної поведінки держави та етнічних спільнот, шляхи захисту прав етнічних меншин. Розкривається сутність та особливості формування національної ідеї як центральної засади націо- та державотворення. Аналізуються особливості етнополітичних процесів та явищ в сучасній Україні та інших державах.
   Для студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться етнополітичною проблематикою.