Стратегічне управління Друк
Написав Administrator   
Понеділок, 26 грудня 2011, 10:14

Стратегічне управління   Попович О. С.
   Стратегічне управління [Текст] /: курс лекцій / О. С. Попович. - К,: НТУУ «КПІ», 2011. - 260 с. - 500 пр.

   Викладено загальні уявлення про сутність поняття «стратегічне управління» та історію його виникнення, розкрито основні етапи формування стратегії підприємства й механізми її реалізації в умовах «турбулентних» змін зовнішнього середовища. Особливу увагу приділено інноваційним аспектам стратегічного управління - організації та використанню прогнозно-аналітичних досліджень для пошуку найбільш перспективних напрямів технологічного розвитку, законодавству України, що регулює інноваційну діяльність і є одним із провідних факторів формування зовнішнього середовища інноваційного бізнесу, а також проблемам стратегічного планування та управління назагальнодержавному рівні.
   Для студентів, аспірантів, які вивчають дисципліну «Стратегічне управління». Може стати у пригоді викладачам і науковцям, які працюють у цій і в суміжних галузях науки про управління та інноватики.