Логістика: Теорія та практика Друк
Написав Administrator   
Четвер, 13 травня 2010, 14:01
Логістика: Теорія та практика

   Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М., Смоляник О. М.

   Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб. К.: Центр учбової літера­тури, 2010. - 360 с

   ISBN 978-611-01-0046-5

   У навчальному посібнику викладено сутність та генезис розвитку логістики як інструменту ринкової економіки, досліджено різноманітність форм логістичних утворень, розкрито сутність, мету, основні завдання, функції та види логістичних систем Крім того, викладено теоретичні засади управління матеріальними потоками в логістиці; завдання, функції та організацію заготівельної та внутрішньовиробничої логістики; логістики запасів та складування; транспортної, розподільчої та посеред­ницької логістики; розкрито економічну сутність та основні види логістичних послуг; досліджено організацію логістичного сервісу, основні підходи щодо оцінки якості логістичного обслуговування, теоретичні засади економічної ефективності логістики, а також підходи щодо використання логістики в Україні та за кордоном.

   Викладені теоретичні підходи супроводжуються численними прикладами з практики функціонування вітчизняних і закордонних підприємств та установ.

   Для викладачів, студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також керівників і фахівців з логістики, маркетингу та менеджменту підприємств та установ.

Останнє оновлення на Четвер, 13 травня 2010, 14:01