Методи та засоби інженерії даних та знань Друк
Середа, 06 грудня 2017, 11:02

Методи та засоби інженерії даних та знань

Литвин В. В.

Методи та засоби інженерії даних та знань: Навч. посіб. -Львів: "Магнолія 2006", 2012.-241 с

ISBN 978-617-574-044-6 "Магнолія 2006"

Викладено основні методи інженерії даних та знань, особливу увагу звернуто на технології видобування, нагромадження, структуризації, формування, опрацювання даних та знань. Висвітлено особливості технологій інженерії даних та знань, їх теоретичні та прикладні аспекти. Розглянуто моделі онтологічних систем та методику розроблення онтологій. Детально описано побудову онтології за допомогою програмного засобу Protege. Розглянуто методи машинного навчання, які використовуються під час інженерії даних та знань.

Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямами підготовки „Комп'ютерні науки", „Системний аналіз", для магістрів спеціальностей, які базуються на цих напрямах підготовки, а також для магістрів спеціальності "Консолідована інформація".