Інвестиційна привабливість ресурсного потенціалу торговельного підприємства Друк
Понеділок, 22 лютого 2016, 09:32

Інвестиційна привабливість ресурсного потенціалу торговельного підприємства

Качмарик Я. Д., Куцик П. О., Лупак Р. Л, Качмарик 1. Я., Боліновська Н. Я.

Інвестиційна привабливість ресурсного потенціалу торговельного підприємства : [монографія] / Я. Д. Качмарик, П. О. Куцик, Р. Л. Лупак., І, Я. Качмарик, Н. Я. Боліновська. - Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2012 -168 с

ISBN 978-966-1633-30-7

У монографії визначено економічний зміст інвестиційної діяльності в торгівлі, напрямки її трансформації в умовах обмеженості власних ресурсів, обґрунтовано стратегії формування та реалізації інвестиційного потенціалу торговельного підприємства, відповідні її економічні поняття та категорії.

Визначено систему оцінки та методичний інструментарій управління капіталом в умовах потреби росту інвестиційної привабливості підприємств торгівлі, проведено економічну діагностику впливу середовища на конкурентоспроможність торговельних підприємств та інвестиційну привабливість відтворення ресурсів в торгівлі.

Розроблено систему оцінки та планування ефективності інвестування в торгівлі, обгрунтовано систему моніторингу та бізнес-шіанування інвестиційних процесів в торгівлі.

Для наукових працівників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів з управління сферою товарного обігу.