Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика Друк
П'ятниця, 06 лютого 2015, 11:09

Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика   Коваленко Д. І.
   Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [текст]: навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер - К. : «Центр учбової літератури», 2013.-578 с
   ISBN 978-617-673-187-0

   У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як «фінанси», «гроші», «валюта», «кредит», зміст основних теорій фінансів, грошей, поняття про грошовий оборот, грошову масу, грошові потоки, грошовий, валютний, страховий та фінансовий ринки. Проаналізовано організацію грошово-кредитної, банківської, фінансової, податкової, бюджетної систем України, функціонування основ фінансових, кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки.
   Теоретичний матеріал доповнено задачами й прикладами їх розв'язання, а також тестовими питаннями до контролю знань студентів до кожної теми.
   Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом 6.030504 Економіка підприємства та напряму 6.030601 Менеджмент.
   Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.