Стратегічний аналіз Друк
Понеділок, 26 травня 2014, 09:49

Стратегічний аналіз   Стратегічний аналіз : навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Малахова, О.А. Магопець та ін. — 2-ге вид., стер. — К. : Знання, 2014. — 389 с — (Вища освіта XXI сто¬ліття).
   ISBN 978-966-346-854-9 (серія)
   ISBN 978-617-07-0125-1
   У посібнику висвітлено комплекс теоретичних і практичних питань організації і методики стратегічного аналізу, розкрито сутність стратегічного аналізу та його роль в управлінні підприємством, методи і методику стратегічного аналізу. Особливу увагу приділено аналізу стратегії виробничої діяльності підприємства, методиці стратегічного аналізу формування, розміщення та структури капіталу підприємства, порядку проведення стратегічного аналізу показників проектованої фінансової звітності. Посібник містить задачі та практичні ситуації, тестові завдання і питання для самостійного опрацювання.
   Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю "Облік і аудит". Посібник буде корисним також студентам інших економічних спеціальностей, аспірантам, економістам-практикам.