Регіональна економіка: Теорія. Методи. Практика Друк
Понеділок, 05 травня 2014, 08:16

Регіональна економіка: Теорія. Методи. Практика   Іщук C.I.
   Регіональна економіка: Теорія. Методи. Практика : підручник / СІ. Іщук, О.В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2013. — 447 с. — (Університетський підручник).
   ISBN 978-617-07-0078-0 (серія)
   ISBN 978-617-07-0005-6
   У підручнику висвітлюються теоретико-методологічні основи регіональної економіки, закономірності й принципи її формування та розвитку. Дається оцінка факторів, що впливають на територіальну організацію господарства, спеціалізацію та інтеграцію різних груп галузей. Аналізуються основні методи наукового обґрунтування ефективного розміщення виробництва на території. Розкриваються особливості регіонального розвитку і територіальної організації міжгалузевих виробничих комплексів. Даються їх змістовні сутнісні оцінки та типологія. Розглядаються види економічного районування, принципи формування господарських районів, територіальний поділ праці, його роль у формуванні спеціалізації районів. Окремі підрозділи присвячені висвітленню особливостей економічного розвитку різних регіонів України.
   Для студентів, аспірантів, науковців, які вивчають проблеми регіональної економіки, розміщення продуктивних сил, географії промислових, агропромислових та соціальних комплексів, а також особливості територіальної організації виробництва, регіонального менеджменту і політики, процеси формування світового господарства.