Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва Друк
Вівторок, 18 лютого 2014, 16:02

Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва   Верига Ю. А. Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва [текст] : навч. посіб. / Ю. А. Верига, Є. А. Карпенко, Г. О. Соболь, Н. О. Кулявець -К. : «Центр учбової літератури», 2014. — 272 с
   ISBN 978-617-673-270-9

   Навчальний посібник підготоапено відповідно до навчальної програми дисципліни «Об¬лік і звітність суб'єктів малого підприємництва». Авторами висвітлено загальні засади здійс¬нення господарської діяльності суб'єктами малого підприємництва, порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та форм ведення бухгалтерського обліку. Висвітлено особливості організації й методики обліку активів, пасивів, витрат, доходів і фінансових результатів суб'єктами малого підприємництва. Розкрито склад, структуру, порядок складання і подання звітності суб'єктів малого підприємництва.
   До кожної теми запропоновано методичні поради до вивчення теоретичного матеріалу, наведено перелік питань та завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, термінологічний словник, а також тести для самоконтролю знань, що сприяєтиме набуттю, закріпленню та поглибленню теоретичних знань і практичних навичок з дисципліни. Запропоновано теми рефератів, підготовка яких дозволить розкрити науковий потенціал фахівців з обліку і аудиту.
   Матеріал навчального посібника орієнтований на студентів та викладачів вищих навча¬льних закладів, та буде корисним працівникам бухгалтерського обліку та підприємцям, аспірантам.