Регіональна економіка Друк
Четвер, 23 травня 2013, 15:17

Регіональна економіка   Регіональна економіка: Навч. посібн. / Збарський В.К., Мацибора В.І. та ін.; За ред. В.К. Збарського і В.І. Мацибори. - К.: Каравела, 2012.-280 с
   ISBN 978-966-2229-40-0
   У посібнику висвітлено теоретичні і практичні аспекти регіональної економіки, особливості розміщення і територіальної організації продуктивних сил. Охарактеризовано розвиток природно-ресурсного, соціально-трудового, виробничого і науково-технічного потенціалу економіки регіонів. Проаналізовано державну регіональну економічну політику та механізми її реалізації. Дано характеристику господарства великих економічних районів України та особливості регіонального розвитку, розкриваються тенденції і форми розвитку продуктивних сил регіонів та їхні зовнішні економічні зв'язки в умовах глобалізаційних процесів.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами бакалаврів і спеціалістів економічних фахових спрямувань.