Право інтелектуальної власності Друк
Четвер, 23 травня 2013, 08:59

Право інтелектуальної власності   Право інтелектуальної власності: навчальний посібник / О. О. Кулініч, Л. Д. Романадзе. — О. : Фенікс, 2011. — 492 с
   В навчальному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності». В ньому надається зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, стислий зміст лекційного матеріалу. Теми, що пропонуються для вивчення, об'єднані у розділи, до яких надається рекомендований перелік нормативно-правових актів, роз'яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики з питань інтелектуальної власності, перелік основної навчальної, навчально-методичної літератури, рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу. Посібник містить тестові та практичні завдання з навчальної дисципліни, перелік тем для самостійного опрацювання, питання для перевірки знань з курсу, а також глосарій, що розкриває зміст основних категорій права інтелектуальної власності.
   Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів та наукових установ, аспірантів, здобувачів, а також всіх, хто цікавиться питаннями правової охорони інтелектуальної власності.