Архітектоніка профільної освіти Друк
П'ятниця, 14 лютого 2020, 15:46

Архітектоніка профільної освіти

Самодрин А. П.

Архітектоніка профільної освіти : навчально-методичний посібник / А. П. Самодрин. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2019. – 504 с.

ISBN 978-617-639-232-3

Присвячено висвітленню шляхів модернізації освіти на основі думок В. І. Вернадського про перехід біосфери в ноосферу, методологічних і теоретичних засад системи профільного навчання та можливостей її запровадження в умовах біосферного регіону як механізму формування великих особистостей в епоху становлення ноосфери: на прикладі Кременчуччини.

Положення біосферології й регіонології у поєднанні з педагогічною наукою дозволяють розглянути регіон як цілісну освітню систему, уможливлюючи проектування стратегій розвитку об'єднаних територіальних громад як складних соціально-економічних систем.

Книга розрахована на науковців, викладачів і студентів педагогічних закладів освіти, аспірантів, докторантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації працівників освіти, управлінців системи освіти, державних управлінців, учителів, методистів.