Економіка підприємства: практикум Друк
Написав Administrator   
Середа, 09 грудня 2009, 12:33
Економіка підприємства

   Березін О.В., Бутенко Н.В.

   Економіка підприємства : практикум : навч. посіб. / О.В. Березін, Н.В. Бутенко. К. : Знання, 2009. — 254 с.

   ISBN 978-966-346-647-7

   У посібнику наведено практичні завдання для аудиторних за­нять, які дають змогу студентам самостійно вивчати навчальну дисципліну "Економіка підприємства" та здійснювати перевірку засвоєних знань. Наведено також запитання для контролю знань з окремих тем, ключові терміни та поняття, перелік рекомендова­ної літератури. Посібник устаткований необхідними таблицями. В окремому розділі подано приклади розв'язання типових завдань. За структурою і змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Економіка підприємства" та вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

   Для студентів економічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів.

Останнє оновлення на Середа, 09 грудня 2009, 12:36