Основи психології і педагогіки Друк
Написав Administrator   
Четвер, 22 жовтня 2009, 14:15
Image

   Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. / А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова, A.M. Baщенко; За ред. А.В. Семенової. 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2007. — 341 с.

   ISBN 978-966-346-346-9

   Навчальний посібник за змістом відповідає програмі курсу "Основи психологи і педагогіки". Розглядаються найважливіші питання психології як науки, біопсихічні властивості людини, психічні процеси та вольова сфера особистості, особистість тау правління процесом її формування, особистість і колектив; розкриваються положення "Я-концепції", предмет та завдання педагогіки, особистісно орієнтоване виховання, види виховання, сутність і структура професійної діяльності. Висвітлюються проблеми модернізації системи вищої освіти в Україні у зв'язку з приєднанням до Болонського процесу. Наводяться завдання для самостійної роботи, теми рефератів та курсових робіт, список використа­них і рекомендованих джерел.

   Для студентів непедагогічних спеціальностей, викладачів, усіх, хто цікавиться психологією і педагогікою.

Останнє оновлення на Четвер, 22 жовтня 2009, 14:15