Антикризове управління підприємством Друк
Середа, 05 червня 2019, 15:15

Антикризове управління підприємством

Антикризове управління підприємством: навчальний посібник/ [Портна О. В., Єршова Н. Ю., Юр'єва І. А.] ; Видавництво «Магнолія 2006», 2017. – 283 с

ISBN 978-617-574-095-8 «Магнолія 2006»

Навчальний посібник містить систему базових знань з теорії та практики антикризового управління підприємством, що застосовуються в нестандартних кризових і надзвичайних ситуаціях. Матеріал кожного розділу містить необхідні теоретичні відомості, завдання для самостійної роботи, формулювання типових задач.

Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, для аспірантів та викладачів економічних спеціальностей, для керівників і спеціалістів підприємств, які прагнуть підвищити ефективність управлінської діяльності. Може бути корисним економістам широкого профілю.