Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку. Ч. 2 Друк
Понеділок, 25 червня 2018, 10:13

Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку. Ч. 2

Куцик П. О.

Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку: монографія: у 2 ч. Ч. 2. / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. - Львів : Растр-7, 2017. - 400 с.

ISBN 978-617-7359-89-9

В монографії розглядаються принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку національних економічних систем та їх підсистем. Акцент зроблено на національній економіці України. Висвітлюються основні аспекти, закономірності і проблеми функціонування та регулювання національної економічної системи (НЕС): сучасні економічні теорії, які лежать в основі функціонування, регулювання та розвитку національної економіки (НЕ) як системи; проблеми організації базових інститутів НЕ; питання змісту та формування ресурсного, виробничого, науково-технічного та людського потенціалу України; принципи формування стабілізаційної державної економічної політики (ДЕП) та політики економічного зростання (ПЕЗ); принципи, методи, форми, засоби і заходи державного макроекономічного регулювання; глобальний контекст розвитку НЕ України та інше.

Монографія надає можливість ознайомитися з економічними концепціями та теоріями, законами та категоріями, основними ознаками сучасної ринкової економіки, умовами переходу України до соціально орієнтованої ринкової системи господарювання, перспективами економічного розвитку України та її інтеграції в глобальну та регіональні економічні системи, принципами макроекономічної політики, методами, формами і заходами державного макроекономічного регулювання, методами аналізу економічної ситуації в країні та оцінювання параметрів і регуляторних заходів щодо національної економіки в контексті стабілізаційної політики та політики стимулювання економічного зростання, забезпечення конкурентоспроможності на засадах інноваційності.

Електронний зміст