Діагностика в системі управління Друк
Понеділок, 09 жовтня 2017, 10:16

Діагностика в системі управління

Пріб К. А. Діагностика в системі управління [текст] : навч. посіб. / К. А. Пріб, Н. І. Патика. - К.: «Центр учбової літератури». 2016. - 432 с.

ISBN 978-617-673-410-9

У навчальному посібнику розкрито теоретичні, методичні й прикладні аспекти діагностики в системі управління. Подано порядок аналізу конкурентоспроможності, виробничого потенціалу, фінансово-майнового стану, результатів діяльності. Наведено приклади практичної реалізації фінансово-економічних розрахунків.

Матеріал навчального посібника подано за модульним принципом відповідно до структури навчальної дисципліни. Містить теоретичний матеріал, питання для самоконтролю, тестові завдання, ситуаційні вправи, термінологічний словник, список рекомендованої літератури.

Навчальний посібник розрахований на студентів, викладачів, менеджерів, працівників планово-економічної служби підприємств і організацій, консультантів. Може використовуватись для денної, заочної, дистанційної форм навчання.