Т. 1 : Теоретичні питання строків у зобов'язальному праві. Загальні засади темпорального регулювання зобов'язань Друк
Понеділок, 10 липня 2017, 10:28

Т. 1 : Теоретичні питання строків у зобов'язальному праві. Загальні засади темпорального регулювання зобов'язань

Гуйван П. Д.

Темпоральні характеристики зобов'язального права : монографія : у 2 т. / П. Д. Гуйван. - X. : Право, 2016.

ISBN 978-966-937-039-6

Т. 1 : Теоретичні питання строків у зобов'язальному праві. Загальні засади темпорального регулювання зобов'язань. - 440 с.

ISBN 978-966-937-040-2

Монографія присвячена вивченню питань правового забезпечення руху суб'єктивних цивільних прав суб'єктів зобов'язальних взаємин у часі та складається з двох томів. У першому томі комплексно і всебічно досліджено та теоретично обґрунтовано загальноцивілістичні засади темпорального регулювання зобов'язальних відносин у цивільному праві, надається правова характеристика юридичної сутності як окремих строків існування та здійснення конкретного суб'єктивного права, так і періодів їх правового захисту у судовий чи позасудовий спосіб. Запропоновано шляхи підвищення ефективності темпорального регулювання взаємин зобов'язального змісту.

Для науковців, суддів, студентів, аспірантів, адвокатів та всіх, хто цікавиться питаннями подальшого розвитку цивільного права.