Бухгалтерський облік Друк
Вівторок, 26 квітня 2016, 09:47

Бухгалтерський облікГудзь Н. В. Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. і доп. [іекст] Навч^посіб. / Н. В. Гудзь. П. Н. Денчук, Р. В. Романів. - К.: «Центр учбової літератури». 2016. - 424 с

ISBN 978-617-673-406-2

Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» студентами як облікових, так і необлікових спеціальностей економічних вузів.

Зміст посібника відповілає навчальній програмі з дисципліни. Основною перевагою навчального посібника є те, шо, працюючи з ним, можна самостійно вивчити теоретичні й нормативно-правові аспекти системи обліку, отримати навики практичної роботи, засвоїти їх шляхом ознайомлення з прикладами, наведеними в посібнику.