Методи активного навчання у підготовці фінансиста Друк
Понеділок, 22 лютого 2016, 09:36

Методи активного навчання у підготовці фінансиста

Кропельницька С. О. Методи активного навчання у підготовці фінансиста, [текст] : навч. посіб. / С. О. Кропельницька, І. В. Перевозова - К. : «Центр учбової літератури», 2014. - 222 с

ISBN 978-617-673-310-2

Навчально-практичний посібник "Методи активного навчання у підготовці фінансиста" призначений для студентів денної та заочної форм навчання базової освіти з економіки та підприємництва. Зміст посібника передбачає засвоєння студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок, потрібних для якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів, формування відповідного рівня економічного мислення та навиків фінансової діяльності у сучасних ринкових умовах.

Навчально-практичний посібник складається з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретична частина знайомить користувачів із системою методів активного навчання, сутністю та особливостями проведення ділових ігор, міждисциплінарними зв'язками спеціальності «Фінанси і кредит». Практична частина містить приклади сценаріїв ділових ігор, розрахункових та ситуаційних завдань, які можна застосовувати у навчальному процесі у вищих навчальних закладах освіти економічного профілю.