Кримінально-виконавче право Друк
Вівторок, 22 грудня 2015, 10:36

Кримінально-виконавче правоКримінально-виконавче право : підручник / В. В. Голіна, А. X. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за ред. В. В. Голіни і А. X. Сте-панюка. - X. : Право, 2015. - 392 с

ISBN 978-966-458-747-8

У Загальній частині підручника розкриваються поняття кримінально-виконавчого права, предмет і система курсу, характеризуються правовий статус засуджених та міжнародні стандарти поводження з ними. В Особливій частині висвітлюються порядок, умови й особливості виконання та відбування всіх видів покарань, а також порядок звільнення віл відбування покарань різних категорій засуджених та здійснення нагляду і контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів освіти, працівників правоохоронних органів.