Туристичні ресурси України Друк
Понеділок, 18 травня 2015, 10:21

Туристичні ресурси УкраїниЛюбіцева 0.0., Панкова Є.В., Стафійчук В.І.

Туристичні ресурси України. Навчальний посібник — К.: Альтерпрес, 2007. -369 с: іл., картосхеми

ISBN 966-542-244-8 (серія)

ISBN 966-542-338-X

Розглядаються науково-методичні засади дослідження ролі туристичних ресурсів в умовах глобалізації туризму та активізації участі України в світовому туристичному процесі. Пропонується класична класифікація туристичних ресурсів та методика їх вивчення. Основна увага приділена характеристиці основних природно-рекреаційних та культурно-історичних ресурсів України, традиційній українській культурі як ресурсу розвитку туризму. Розкривається роль готельної, курортно-санаторної, транспортної інфраструктури, туристичної галузі в інтенсифікації туристичного процесу в Україні.

Для фахівців сфери туризму, студентів туристичного фаху географічних, історичних, економічних факультетів вищих закладів освіти