Тренінг формування компетенцій з економіки підприємства Друк
Вівторок, 10 березня 2015, 15:40

Тренінг формування компетенцій з економіки підприємства   Афанасьев М. В., Гонтарева I. В., Тишенко Д. О.
   Тренінг формування компетенцій з економіки підприємства: Навчальний посібник.- X.: БД «ІНЖЕК», 2010.- 328 с. Укр. мова
   ISBN 978-966-392-291-1

   Навчальний посібник висвітлює специфіку проведення комплексних тренінгів для студентів вищих навчальних закладів у процесі підготовки компетентного спеціаліста зі спеціальності «Економіка підприємства». Він містить методичні рекомендації з планування та організації тренінгу, практичні розробки комплексного тренінгу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і магістр (компетенційна база, пр ограма та сценарій тренінгу). Запропоновано також презентації тренерів та студентів.
   Рекомендовано для студентів спеціальності «Економіка підприємства» та інших економічних спеціальностей усіх форм навчання.