Філософія. Ч. І. Історія світової філософії Друк
Вівторок, 10 березня 2015, 11:09

Філософія. Ч. І. Історія світової філософії   Петрушенко В.Л.
   Філософія. Ч. І. Історія світової філософії: навч. посібник / В.Л. Петрушенко, Є.Г. Бразуль-Брушковський, A.M. Кадикало, І.В. Карівець, Л.І. Мазур, М.В. Мазурик, O.B. Онищук, O.B. Паньків, CM. Повторєва, М.П. Скалецький, Н.Я. Саноцька, Л.М. Федорів, Х.М. Хвойницька, О.Ю. Чурсінова, Ю.Г. Шадських. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 172 с.
   ISBN 978-617-607-452-6

   У посібнику в стислій та конспективній формі розкрито основні теми з курсу "Філософія", дано поради для організації самостійної роботи студентів, вміщено перелік завдань та тестів для проведення самоперевірки та вибрану бібліографію до кожної теми.
   Для студентів-заочників та усіх, хто цікавиться проблемами філософії.