Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті Друк
П'ятниця, 06 лютого 2015, 11:30

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті   Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті [текст]: навч. посіб. / (О. В. Сметанко, І. С. Шарапова, В. О. Горбачьов, Н. В. Бурдюг, Г. С Коваленко, О. С Сорокіна); за ред. О. В. Сметанко. - К. : «Центр учбової літератури», 2013. - 456 с
   ISBN 978-617-673-219-8

   Навчальний посібник підготовлено у відповідності до вимог освітньо-професійних програм та стандартів з підготовки фахівців з обліку і аудиту, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
   Навчальний посібник складається з тринадцяти розділів. У даних розділах міститься курс лекційних та практичних матеріалів, який включає посилання на сучасні нормативно-правові акти України, джерела інформації для прийняття управлінських рішень, погляди видатних науковців та провідних економістів, приклади із практичної діяльності організацій, ключові терміни і поняття, практичні завдання для індивідуальної та самостійної роботи з відповідями та ходом рішення, питання для самоконтролю, тести, що дозволяє перевірити отримані знання, набуті шляхом вивчення дисципліни за наданим посібником.
   Навчальний посібник призначено для студентів ВНЗ України економічного спрямування, керівників підприємств, фахівців з питань внутрішнього аудиту, економістів, менеджерів, аналітиків, бухгалтерів та слухачів курсів підвищення кваліфікації та інших зацікавлених осіб, щодо питань, пов'язаних з моделюванням, прогнозуванням та прийняттям управлінських рішень за результатами господарських подій.