Основи підприємництва Друк
Вівторок, 01 липня 2014, 14:57

Основи підприємництва   Захарчин Г.М.
   Основи підприємництва : навч. посіб. / Г.М. Захарчин. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2013. — 407 с.
   ISBN 978-617-07-0100-8
   У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти підприємництва в системі ринкових відносин України. Підприємництво розглядається як процес, що складається із взаємопов'язаних стадій, починаючи від зародження підприємницької ідеї, вибору організаційно-правової форми підприємництва, проходження процедури державної реєстрації та набуття статусу суб'єкта підприємництва, планування підприємницької діяльності та закінчуючи механізмом припинення діяльності підприємця. Розглядаються також питання, що характеризують етичність підприємництва через систему відповідальності та оподаткування. Пропонується широкий спектр творчо-прикладних завдань, спрямованих на розвиток логіко-асоціативного мислення студентів.
   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною економістам-практикам, менеджерам, керівникам підприємств та організацій.