09 | 07 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Ольга запитує: Здравствуйте, помогите пожалуйста найти вопрос на тему: Выбор оптимальных источников нахождения товарных ресурсов в розничную торговлю. PS Зарание благодарю

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Ольга запитує: Здравствуйте, помогите пожалуйста найти вопрос на тему: Выбор оптимальных источников нахождения товарных ресурсов в розничную торговлю. PS Зарание благодарю

Додано:
Середа, 12 грудня 2012
Переглядів:
794

Відповідь

Наша відповідь:
Здравствуйте, Ольга! Предлагаем просмотреть следующие материалы:


1. Антонюк, Я. М. Комерційна діяльність [Текст] : навч. посібник / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 332 с.
2. Бунеева, Р. И. Коммерческая деятельность [Текст] : организация и управление : учебник / Р. И. Бунеева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 365 с. – (Высшее образование).
3. Дашков, Л.П. Организация, технология и проектирование торговых предприятий [Текст] : учебник / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : ИТК "Дашков и К", 2008. – 508 с.
4. Каплина, С. А. Технология торговли [Текст] : учеб. пособие / С. А. Каплина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 441 с. 
5. Каплина, С. А. Технология оптовой и розничной торговли [Електрон. ресурс] : Учеб. пособие / С. А. Каплина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 416 с.
6. Назаров, Л. Взаимодействие розничных торговых сетей с поставщиками [Текст] / Л. Назаров // Маркетинг . – 2009. – N2. – С.70-78.
7. Некрасова, М. Об адаптивном управлении цепями поставок [Текст] / М. Некрасова // Логистика. – 2009. – N4. – С.14-16.
8. Ньюмэн, Э. Розничная торговля : Организация и управление : Пер. с англ / Э. Ньюмэн, П. Каллен. – СПб. : Питер, 2005. – 416 с.
9. Організація торгівлі [Текст] : підручник / І. П. Міщук, В. М. Ребицький, С. I. Рудницький, [та ін.] ; за ред. В. В. Апопій. – 3-тє вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 632 с.
10. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность [Текст] : учебник / Ф. Г. Панкратов. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : ИТК "Дашков и К", 2008. – 500 с. 
11. Половцева, Ф. П. Коммерческая деятельность [Текст] : учебник / Ф. П. Половцева. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 248 с. – (Высшее образование).
12. Технология розничной торговли [Текст] : учеб. пособие / под ред. Л. А. Брагин. – 3-е изд. стер. – М. : Изд. центр "Академия", 2006. – 128 с.
13. Ферни, Джон Принципы розничной торговли [Текст] : пер. с англ. / Джон Ферни, Сюзанна Ферни, Кристофер Мур. – М. : Олимп-Бизнес, 2008. – 416 с.

Визначення джерел постачання товарів:
http://refs.co.ua/83687-Opredelenie_istochnikov_postavki_tovarov.html

9.2. Джерела товаропостачання та їх вибір: http://pidruchniki.ws/14520624/marketing/dzherela_tovaropostachannya_vibir
Критерії вибору постачальника на прикладі підприємств торгівлі, що займаються реалізацією труб:
http://reff.net.ua/40386-Kriterii_vybora_postavshika_na_primere_predpriyatiiy_torgovli_zanimayushihsya_realizacieiy_trub.html
4.2. Основні підходи щодо вибору постачальника:
http://b-ko.com/book_147_glava_17_4.2._Основні_підхо.html
Суть та задачі постачання товарів в роздрібну торгову сітку:
http://ua-referat.com/Суть_та_задачі_постачання_товарів_в_роздрібну_торгову_сітку
Товаропостачання підприємств роздрібної торгівлі:
http://ukr.vipreshebnik.ru/торgоvа-сpраvа/тоvароpосtаchаnnya-pіdpрiєmсtv-роzdріbnої-tорgіvlі
Матеріал до теми:
http://ozybooks.com/book/278-kurs-lekcij/45-Page45.html

Желаем успехов!

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Управление персоналом
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки