05 | 04 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Лариса запитує: Прошу помочь с подбором литературы по теме "Удосконалення процесів стратегічного планування соціально - економічного розвитку в містах (теріторіальних громадах)

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Лариса запитує: Прошу помочь с подбором литературы по теме "Удосконалення процесів стратегічного планування соціально - економічного розвитку в містах (теріторіальних громадах)

Додано:
Середа, 12 грудня 2012
Переглядів:
774

Відповідь

Наша відповідь:
Уважаемая Лариса! 
По Вашему вопросу предлагаем воспользоваться следующими источниками:


1) Амітана В. Н. Розробка системи індикаторів моніторингу стратегічного планування розвитку територіальної громади міста / В. Н. Амітана, П. В. Гудзь // Економіка та право. – 2005. – № 1. – С. 54–63.
2) Берданова О. Стратегічне планування розвитку міст / О. Берданова // Економічний часопис-XXI. – 2006. – № 9–10. – С. 42–43.
3) Бойко-Бойчук О. В. Стратегії розвитку міст України : практ. посіб. / О. В. Бойко-Бойчук. ? К. : Пульсари, 2002. ? 156 с.
4) Вакуленко В. М. Концептуальні напрями стратегічного планування економічного розвитку міста // Упр. сучасним містом. – 2001. – № 1–3. – С. 83–86.
5) Вакуленко В. М. Міський маркетинг як інструмент стратегічного планування економічного розвитку міста // Упр. сучасним містом. – 2002. – № 4–6. – С. 92–95.
6) Вакуленко В. М. Методологічні аспекти стратегічного планування економічного розвитку великого міста // Упр. сучасним містом. – 2002. – № 10–12 (8). – С. 7–13.
7) Вакуленко В. М. Актуальні проблеми управління великими містами в Україні // Проблеми теорії і практики державного управління і місцевого самоврядування : матерiали щоріч. наук.-практ. конф. проф.-виклад. складу та слухачів УАДУ ( Київ, 31 трав. 1996 р.). – К. : Вид-во УАДУ, 1996. – С. 162–164.
8) Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України: навч. посіб. / Вакуленко В. М., Ігнатенко О. С., Лебединська О. Ю. та ін. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 112 с.
9) Дробенко Г.О. Стратегічне планування розвитку територіальних громад: метод.
посіб. / Г.О. Дробенко, Р.Л. Брусак, Ю.І. Свірський. ? Львів: СПОЛОМ, 2001. ? 117 с.
10) Економіка міст: Україна та світовий досвід. Навч. посіб. / Вакуленко В. М., Дехтяренко Ю. Ф., Драпіковський О. І. та ін.; за заг. ред. В. Макухи. – К. : Основи, 1997. – 243 с.
11) Розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку регіону : практ. посіб. /
Б. Боврон, А. Вігода, Г. Девідсон, В. Мамонова та ін.; за ред. І. Санжаровського. ? К. : К.І.С., 2008. ? 214 с.
12) Чернецький А. Стратегическое планирование – ориентир социально-экономического развития города // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – № 2. – С. 57–58.

http://www.info-library.com.ua/books-text-2493.html
http://mev-hnu.at.ua/load/6_udoskonalennja_sistemi_upravlinnja_virobnichim_potencialom_pidpriemstv/7-1-0-85
http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/St_pr5/19_Homych.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apdup/2010_2/2-3-12.pdf
http://uchebnik-besplatno.com/natsionalnaya-ekonomika-uchebnik/strategiya-sotsialno-ekonomichnogo.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1695-2010-р
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-2/doc/4/05.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2011_17/Kulsa_Gonc.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdie/2010_1/files/3.pdf
http://pidruchniki.ws/19110522/rps/harakteristika_program_sotsialno-ekonomichnogo_rozvitku_regionu

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Основы туризма
Комплексная безопасность высшего учебного заведения
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки