28 | 09 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Вікторія запитує: Соціально-політичний розвиток України у 2000-2012 рр.

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Вікторія запитує: Соціально-політичний розвиток України у 2000-2012 рр.

Додано:
Середа, 12 грудня 2012
Переглядів:
2380

Відповідь

Шановна Вікторіє! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

1. Болотіна, Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні [Текст] : монографія / Н.Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 381 с.
2. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку [Текст] : монографія / за ред. В. М. Геєць. – К. : Фенікс, 2003. – 1008 с.
3. Кіндзерський, Ю. Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні [Текст] / Ю. Кіндзерський // Економіст. – 2012. – № 8. – С. 15─22. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
4. Новий формат стратегії і тактики соціально-економічного розвитку України [Текст] : людина, громада, держава / О. В. Волкова ; керів. авт. кол. І. К. Бондар. – М. : ВД "Корпорація", 2005. – 384 с.
5. Полозенко, Д. Основні напрями соціальної політики на сучасному етапі розвитку економіки України [Текст] / Д. Полозенко // Економіка України. – 2011. – N7. – С. 83─89.
6. Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики [Текст] : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., Харків. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 376 с.
7. Соціально-економічний розвиток регіонів України : проблеми науки та практики [Текст] : монографія. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 128 с.
8. Україна в 2005-2009 рр. [Текст] : стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / за ред. Ю.Г. Рубан. – К. : НІСД, 2009. – 655 с.
9. Україна в 2008 році [Текст] : щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / за ред. Ю.Г. Рубан. – К. : НІСД, 2008. – 744 с.
10. Україна в 2010 році [Текст] : щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку.─ Режим доступу: http://kh.niss.gov.ua/content/articles/files/Ukr_2010-1b58e.pdf
11. Україна і світ [Текст] : країни / території світу, показники соціально-економічного розвитку, з'язки з Україною, офіційні контакти : навч. посібник / за ред. В.Є. Сахаров. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 416 с.
12. Яременко, О. Л. Методи оцінки сталого соціально-економічного розвитку як атрибут реалізації регіональної політики [Текст] / О. Л. Яременко, М. М. Наркізов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 5. – С.72-76. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2011_1/tom1/022.pdf

Бажаємо успіхів!

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Электронный учебник «Информационные системы и технологии в экономике и управлении»
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки